Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Sponsored Ads

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip


wekagdlaáldfja f,a .x.dj .ek úoHd{hskaf.ka kj mÍlaIK

wekagdlaáldfja .a,dish¾ yd ysu lÿ ueÈka weo yef,k f,a .x.dj fkdfyd;a r;= meye;s .x.dj iïnkaOfhka úoHd{hska kj mÍlaIKhla wdrïN lsÍug iQodkï jkjd'wêl Ys; ld,.=Khla mj;sk olaIsK O‍%ejfha iqÿ meyefhka f;dr tlu oiqk fuu r;a meye
.x.dj njhs úoHd{hska mjikafka' ta ms<sno kj;u jd¾;dj iy tu .x.dfja ùäfhdaj my;ska'


Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads